Sui Generis

Terminas „sui generis“ yra lotyniškas žodžių junginys, reiškiantis „savo rūšies“. Jis vartojamas norint apibūdinti kažką, kas yra unikalu ir negali būti klasifikuojama ar lyginama su niekuo kitu.

Sui generis dažnai vartojamas apibūdinti žmonėms ar daiktams, kurie yra vieninteliai tokio pobūdžio. Pavyzdžiui, galima sakyti, kad žmogus yra „sui generis“, jei jis yra ekscentriškas ir netradicinis asmuo, kuris netelpa į jokią konkrečią kategoriją.

Kažkas, kas yra sui generis, dažnai laikomas ypatingu arba vertingu dėl savo unikalumo. Todėl šis terminas dažnai vartojamas apibūdinant tokius dalykus kaip meno kūriniai ar gamtos stebuklai.

Kas sukūrė terminą sui generis?

Vieno galutinio atsakymo į šį klausimą nėra. Tačiau paprastai manoma, kad šį terminą XVIII a. pradžioje sukūrė šveicarų teisininkas Ulrichas Huberis.

Kaip vartoti sui generis?

Terminas „sui generis“ dažnai vartojamas apibūdinti kažką, kas yra unikalu arba vienintelis toks. Pavyzdžiui, galima sakyti, kad tam tikras meno kūrinys yra sui generis, t. y. jo negalima lyginti su jokiais kitais meno kūriniais.

Koks yra sui generis sinonimas?

Nėra nė vieno žodžio, kuris turėtų tokią pačią reikšmę kaip sui generis, lotyniškai reiškiančio „savo rūšies“.“ Šis terminas vartojamas apibūdinti kažką, kas yra unikalu ir nepanašu į nieką kitą.

Kaip tarti sui generis?

Žodžio sui generis tarimas yra „soo-ee-jeh-neh-ris“, akcentas dedamas antrajame skiemenyje.

Parašykite komentarą