Sąvartynas

Sąvartynas – tai atliekų šalinimo užkasant vieta, kuri yra seniausia atliekų šalinimo forma. Istoriškai sąvartynai buvo labiausiai paplitęs kietųjų komunalinių atliekų (KAK) šalinimo būdas. Šiuolaikinis sąvartynas yra kruopščiai suprojektuotas statinys, skirtas priimti atliekas, izoliuoti jas nuo supančios aplinkos ir sumažinti filtrato (skysčio, kuriame gali būti kenksmingų teršalų) susidarymą.

Sąvartynai paprastai įrengiami sluoksniais, o atliekos dedamos į giliausią sluoksnį. Kiekvienas sluoksnis padengiamas dirvožemiu ar kita medžiaga, kad išsiskyrusios medžiagos neužterštų požeminio ar paviršinio vandens. Viršutinis sąvartyno sluoksnis, kuris liečiasi su atmosfera, vadinamas dangčio sistema. Uždengimo sistema sukurta taip, kad į sąvartyną nepatektų lietaus vanduo ir kuo labiau sumažėtų metano – stiprių šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurios susidaro skaidantis organinėms atliekoms, – išsiskyrimas.

Sąvartynai paprastai įrengiami kaimo vietovėse, nes tam reikia daug žemės. Šiuolaikiniai sąvartynai yra griežtai reguliuojami, siekiant sumažinti poveikį aplinkai.

Kokie yra 4 sąvartynų tipai?

Yra keturios sąvartynų rūšys: kietosios komunalinės atliekos, pavojingos atliekos, statybinės ir griovimo atliekos ir pramoninės atliekos.

1. Kietųjų komunalinių atliekų sąvartynai skirti buitinėms šiukšlėms ir kitoms nepavojingoms kietosioms atliekoms.

2. Pavojingų atliekų sąvartynai skirti pavojingoms atliekoms, pavyzdžiui, cheminėms ir medicininėms atliekoms.

3. Statybinių ir griovimo atliekų sąvartynai skirti statybinėms ir griovimo atliekoms, pavyzdžiui, betonui ir medienai.

4. Pramoninių atliekų sąvartynai skirti pramoninėms atliekoms, pavyzdžiui, gamyklų atliekoms ir kasybos atliekoms.

Ar sąvartynas sukelia taršą?

Sąvartynai – tai atliekų šalinimo būdas, kai kietosios atliekos užkasamos į žemę. Dėl sąvartynų gali būti teršiamas oras, vanduo ir žemė. Sąvartynai teršia aplinką dėl atliekų irimo, kurio metu susidaro metano dujos ir filtratas. Iš sąvartyno gali išsiskirti metano dujos ir užteršti orą. filtratas – tai skystis, kuris susidaro lietaus vandeniui susimaišius su sąvartyne esančiomis atliekomis, o tai gali užteršti požeminį vandenį.

Kokia yra pagrindinė sąvartyno paskirtis?

Pagrindinė sąvartyno paskirtis – suteikti saugią ir patikimą vietą atliekoms šalinti. Sąvartynai projektuojami taip, kad būtų sandarūs vandeniui, kad filtratas (skystis, patekęs į sąlytį su atliekomis) neužterštų požeminio vandens išteklių. Be to, sąvartynai dažnai būna išklojami medžiaga, kuri neleidžia išsiskirti metano dujoms, susidarančioms skaidantis atliekoms.

Kodėl sąvartynas kenkia aplinkai?

Sąvartynai kenkia aplinkai, nes iš jų išsiskiria metano dujos, kurios yra stiprios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Be to, iš jų į gruntą ir vandenį išsiskiria kenksmingos cheminės medžiagos.

Parašykite komentarą