Imf

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) yra tarptautinė organizacija, skatinanti pasaulinį ekonominį bendradarbiavimą ir teikianti finansinę pagalbą šalims narėms ekonominės krizės metu. TVF būstinė yra Vašingtone, D.C., ir jai priklauso 189 šalys narės.

Pagrindinis TVF tikslas – užtikrinti tarptautinės pinigų sistemos – valiutų kursų ir tarptautinių mokėjimų sistemos, leidžiančios šalims pirkti ir parduoti prekes ir paslaugas, – stabilumą. TVF taip pat skatina ekonomikos augimą ir užimtumą bei mažina skurdą, teikdamas paskolas ir techninę pagalbą šalims narėms.

TVF vadovauja Valdytojų taryba, kurią sudaro po vieną valdytoją ir vieną pakaitinį valdytoją iš kiekvienos šalies narės. Valdytojų taryba renka 24 narių vykdomąją valdybą, kuri atstovauja visiems nariams. Vykdomoji valdyba renka TVF vadovą – valdantįjį direktorių.

TVF finansuojamas iš šalių narių kvotų, kurios priklauso nuo jų ekonomikos dydžio. Kvotų pasirašymas yra pagrindinis TVF finansavimo šaltinis, be to, jis suteikia nariams galimybę dalyvauti priimant TVF sprendimus.

TVF vykdo dvi pagrindines veiklos rūšis: priežiūrą ir skolinimą.

Priežiūra – tai TVF vykdoma nuolatinė pasaulio ekonomikos ir jo šalių narių ekonomikos stebėsena. TVF vertina narių ekonominę politiką ir skelbia savo išvadų ataskaitas. TVF taip pat teikia techninę pagalbą ir mokymus šalims narėms ekonominės politikos klausimais.

Skolinimas reiškia TVF teikiamą finansinę pagalbą

Kokius 3 dalykus atlieka TVF?

TVF atlieka tris pagrindines funkcijas:

1. Skatinti pasaulinį ekonominį bendradarbiavimą

2. Teikti finansinę pagalbą ekonominių sunkumų patiriančioms šalims

3. veikti kaip diskusijų ir debatų forumas tarptautiniais ekonominiais klausimais

Iš kur TVF gauna pinigų?

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) yra tarptautinė organizacija, teikianti finansinę pagalbą šalims, kurioms jos reikia. Organizaciją finansuoja šalys narės, kurios įneša pinigus į fondą, iš kurio teikiamos paskolos finansinius sunkumus patiriančioms šalims narėms. TVF taip pat gauna pajamų iš palūkanų už šias paskolas.

Kam priklauso TVF pinigai?

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) yra tarptautinė organizacija, teikianti finansinę pagalbą šalims narėms. TVF finansuojamas iš šalių narių įnašų, o pinigai, kuriuos TVF skolina šalims narėms, priklauso šalims narėms.

Kiek šalių priklauso TVF?

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) yra 189 šalių organizacija, siekianti skatinti pasaulinį bendradarbiavimą pinigų srityje, užtikrinti finansinį stabilumą, palengvinti tarptautinę prekybą, skatinti didelį užimtumą ir tvarų ekonomikos augimą bei mažinti skurdą visame pasaulyje.

Parašykite komentarą