Persiuntimas

Terminas „išankstinis sandoris“ reiškia sutarties rūšį, pagal kurią dvi šalys susitaria pirkti arba parduoti turtą už nustatytą kainą ateityje. Forvardai dažnai naudojami siekiant apsidrausti nuo pagrindinio turto kainos pokyčių ateityje. Pagrindinės forvardų savybės yra šios:

– Pritaikoma: sutarties sąlygas galima pritaikyti prie konkrečių dalyvaujančių šalių poreikių.

– Privatus: sutartimi neprekiaujama biržoje ir jai netaikoma reguliavimo priežiūra.

– Rizikinga: kadangi išankstiniais sandoriais neprekiaujama biržoje, nėra jokios garantijos, kad kita šalis įvykdys savo įsipareigojimus pagal sutartį. Tai gali lemti didelius nuostolius, jei pagrindinis turtas juda priešinga kryptimi, nei buvo tikėtasi.

Kas reiškia judėti į priekį?

Vieno galutinio atsakymo į šį klausimą nėra. Jis gali reikšti skirtingus dalykus, priklausomai nuo konteksto, kuriame jis vartojamas. Pavyzdžiui, jei kas nors sako „tęskime šį projektą“, tai reiškia, kad projektas turėtų būti tęsiamas ir vystomas toliau. Arba, jei kas nors sako „aš judu į priekį savo gyvenime“, tai gali reikšti, kad jis ką nors palieka ir eina į priekį. Apskritai „judėti į priekį“ paprastai reiškia imtis veiksmų ir daryti pažangą.

Koks žodis yra „į priekį“??

Forward yra būdvardis, reiškiantis „į priekį“.“ Taip pat gali būti vartojamas kaip veiksmažodis, reiškiantis „perkelti arba siųsti ką nors į priekį.“

Koks yra žodžio forward sinonimas?

Dažniausias sinonimas žodžiui „į priekį“ yra „į priekį“.“ Kiti sinonimai: „pažanga“, „tęsti“ ir „judėti į priekį“.“

Kaip vartojate žodį forward?

Žodį „forward“ galima vartoti keliais būdais.“ Kaip veiksmažodis gali reikšti judėti arba judėti link tam tikro tikslo arba paskirties vietos. Pavyzdžiui, galite sakyti: „Stengiuosi judėti į priekį savo karjeroje.“ Kaip būdvardis, jis gali apibūdinti kažką, kas eina į priekį vystymosi ar pažangos linkme, pvz., „į ateitį orientuota bendrovė“.“ Jis taip pat gali apibūdinti kažką, kas nukreipta į konkretų tikslą, pvz., „į ateitį orientuotas pareiškimas“.“ Galiausiai, kaip daiktavardis, jis reiškia priekinę dalį arba kryptį, kaip pvz.“

Parašykite komentarą