Egzocentrinis

Egzocentrinė konstrukcija yra tokia sintaksinės struktūros rūšis, kai frazė ar sakinys neturi savo vidinės struktūros, o yra prijungtas prie kurios nors kitos sakinio frazės ar sakinio dalies. Ši kita frazė ar dalelytė paprastai yra sakinio subjektas arba objektas. Egzocentrinės konstrukcijos yra paplitusios daugelyje kalbų, tačiau ypač dažnos germanų kalbose, pavyzdžiui, anglų kalboje.

Yra trys pagrindiniai egzocentrinių konstrukcijų tipai:

1. Priklausomieji sakiniai: Tai sakiniai, kurie negali būti savarankiški kaip sakinys, bet turi būti prijungti prie kito sakinio. Pavyzdžiui, sakinyje „Aš pamačiau žmogų, kuris ėjo gatve“ sakinys „kuris ėjo gatve“ yra priklausomasis sakinys. Jis negali būti savarankiškas sakinys, bet turi būti prijungtas prie pagrindinio sakinio „Aš mačiau tą žmogų“.

2. Fraziniai veiksmažodžiai: Tai veiksmažodinės frazės, sudarytos iš veiksmažodžio ir vienos ar daugiau prieveiksminių dalelių. Pavyzdžiui, sakinyje „Padėjau knygą ant stalo“ frazė „padėti“ yra frazinis veiksmažodis.

3. Prielinksninės frazės: Tai frazės, kurios prasideda prieveiksmiu ir baigiasi daiktavardžiu arba įvardžiu. Pavyzdžiui, sakinyje „Aš žiūrėjau į paveikslą“ žodžių junginys „į paveikslą“ yra priešdėlinis žodžių junginys.

Kas yra egzocentrinė žodžių grupė?

Egzocentrinė žodžių grupė yra tokia, kurioje pagrindinis žodis (žodis, lemiantis visos grupės gramatines savybes) nėra sakinio subjektas ar objektas. Kitaip tariant, tai žodžių grupė, kurioje pagrindinis žodis nėra sakinio centre.

Pavyzdžiui, sakinyje „Žmogus su žiūronais žiūri į paukštį“ žodžių grupė „žmogus su žiūronais“ yra egzocentrinė, nes pagrindinis žodis „žmogus“ nėra sakinio subjektas ar objektas. Žodis „paukštis“ yra sakinio dėmesio centre, o „žmogus su žiūronais“ yra tiesiog to paukščio apibūdinimas.

Kas yra endocentrinis junginys?

Endocentrinis junginys – tai junginys, kurio vienas iš žodžių yra galūnė, o kiti žodžiai tą galūnę modifikuoja. Galvinis žodis paprastai yra žodis, lemiantis gramatinę junginio funkciją (pvz.g. daiktavardis, veiksmažodis, būdvardis, prieveiksmis). Pavyzdžiui, angliškas žodis „headlight“ yra endocentrinis junginys, sudarytas sujungus pagrindinį žodį „head“ su modifikuojančiu žodžiu „light“.

Ar rankinės yra endocentrinės?

Ne, rankinės nėra endocentrinės.

Kas yra egzocentrinis požiūris?

Egzocentrinis požiūris – tai mąstymo būdas, kurio neriboja įprastinės žinių ar patirties ribos. Jam būdingas noras tyrinėti naujas idėjas ir perspektyvas, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti apie mus supantį pasaulį. Egzocentriškai mąstantys žmonės dažnai būna atviri ir smalsūs, jie nebijo mesti iššūkio status quo.

Parašykite komentarą