Ortogonali

Ortogonalus reiškia tiesę, plokštumą ar kitą geometrinę figūrą, kuri susikerta stačiu kampu. Tai priešingybė įstrižam.

Ką reiškia ortogonalus mąstymas?

Ortogonalusis mąstymas – tai mąstymo būdas, kai daugiausia dėmesio skiriama iš karto neakivaizdžių dalykų tarpusavio ryšiams rasti. Ji dažnai naudojama sprendžiant problemas, kurias sunku išspręsti tradiciniais metodais. Ortogonali mąstysena dažnai naudojama tokiose srityse kaip matematika, inžinerija ir fizika.

Ką reiškia ortogonalinis psichologijoje?

Ortogonalus reiškia nepriklausomas arba nesusijęs. Psichologijoje ortogonali sąvoka reiškia, kad du kintamieji yra vienas nuo kito nepriklausomi. Tai reiškia, kad vienas kintamasis neturi įtakos kitam kintamajam.

Kas yra ortogonali elgsena?

Ortogonalus elgesys reiškia, kad reikia elgtis taip, kad elgesys atitiktų savo vertybes ir įsitikinimus. Tai gali pasireikšti įvairiais būdais, bet galiausiai tai reiškia, kad reikia elgtis taip, kad būtume ištikimi sau.

Yra keli skirtingi būdai mąstyti apie ortogonalią elgseną. Vienas iš būdų – mąstyti apie tai asmeninio integralumo požiūriu: elgtis ortogonaliu būdu reiškia elgtis taip, kad tai atitiktų jūsų vertybes ir įsitikinimus, net jei tai prieštarauja tam, ką apie jus galvoja ar ko iš jūsų tikisi kiti.

Kitas būdas mąstyti apie ortogonalų elgesį yra savigarbos sąvoka: elgtis ortogonališkai reiškia elgtis su savimi pagarbiai ir oriai, nekompromituoti savo vertybių siekiant įtikti kitiems arba atitikti visuomenės lūkesčius.

Galiausiai, ortogonali elgsena yra susijusi su ištikimybe sau. Tai reiškia, kad reikia elgtis taip, kad tai atitiktų jūsų vertybes ir įsitikinimus, net jei tai reiškia, kad reikia elgtis priešingai. Tai reiškia gerbti save ir elgtis su savimi oriai. Tai susiję su autentiškumu.

Ką reiškia ortogonalus vienas kitam?

Ortogonalus vienas kitam reiškia, kad du vektoriai yra vienas kitam stačiu kampu.

Parašykite komentarą