Provincija

Provincialas – asmuo, gyvenantis provincijoje arba kilęs iš provincijos. Provincijos apibrėžiamos kaip šalies administraciniai padaliniai. Paprastai jos yra didesnės už savivaldybes ir mažesnės už regionus ir dažnai dar skirstomos į apygardas.

Provincijos dažnai laikomos kaimiškomis arba mažiau išsivysčiusiomis nei kitos šalies dalys, o jų gyventojai dažnai vadinami „provincialais“. Provincializmas – tai tendencija labiau tapatintis su savo provincija nei su visa šalimi.

Kas yra provincijos požiūris?

Provincialus požiūris – tai siauraprotiškas arba uždaras požiūris. Jai būdingas nesidomėjimas naujomis idėjomis, žmonėmis ar vietomis arba nesusidūrimas su jomis. Provincialiai nusiteikęs žmogus gali atmesti bet ką, kas nesusiję su jo ribota patirtimi.

Kas yra provincialus žmogus?

Provincialas – tai žmogus, kuris nėra labai daug keliavęs ar patyręs pasaulyje. Jis yra žmogus, kuris yra labiau linkęs likti arti namų ir nesiveržia į naujas ir nežinomas teritorijas. Jis yra žmogus, kuris labiau linkęs laikytis to, ką žino ir kas jam patogu.

Koks yra provincijos pavyzdys?

Provincialas paprastai yra kaimo vietovėje arba mažame miestelyje gyvenantis žmogus, o ne žmogus, gyvenantis dideliame mieste.

Koks yra kitas provincialo pavadinimas?

Nėra kito įprasto provincialaus pavadinimo.

Parašykite komentarą