Persistengimas

Persistengimas – tai sąmoningas tiesos pervertinimas arba iškraipymas. Tai dažnai naudojama siekiant komiško ar dramatiško efekto arba norint pabrėžti savo nuomonę. Pervertinimas gali būti vartojamas kalboje arba raštu ir gali būti hiperbolės, ironijos arba sumenkinimo forma.

Kodėl naudojamas perdėjimas?

Dažnai perdėjimas vartojamas siekiant aiškiau išreikšti mintį arba ką nors pabrėžti. Jis gali būti vartojamas siekiant komedijos efekto arba tiesiog norint, kad teiginys būtų įsimintinesnis. Kai kuriais atvejais perdėjimas gali būti naudojamas siekiant padaryti argumentą įtikinamesnį.

Kas yra perdėjimo priešingybė?

Priešingas žodis perdėti būtų nepakankamai sureikšminti. Nuvertinimas – kai kažkas atrodo mažiau svarbu, nei yra iš tikrųjų.

Koks yra perdėjimo pavyzdys?

Kai žmonės perdeda, jie dažnai atrodo daug blogesni arba daug geresni, nei yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, kas nors gali sakyti, kad „miršta iš bado“, nors yra tiesiog labai išalkęs. Arba kas nors gali sakyti, kad „miegojo kaip kūdikis“, nors iš tikrųjų naktį prabudo kelis kartus. Išaukštinimai dažnai naudojami norint pabrėžti arba pabrėžti esmę.

Kokie yra išaukštinimo sinonimai?

Kai kurie bendriniai išaukštinimo sinonimai būtų: perdėtas, pagražinimas, hiperbolė.

Parašykite komentarą