Siuntėjas

Siuntėjas yra asmuo arba subjektas, kuris inicijuoja pranešimą arba bendravimą. Siuntėjas paprastai yra informacijos arba pačios žinutės šaltinis. Siuntėjas taip pat gali būti vadinamas iniciatoriumi.“

Koks yra siuntėjo pavyzdys?

Siuntėjo pavyzdys būtų asmuo, kuris siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką arba siuntinį.

Kas yra siuntėjo ir gavėjo paštas?

Siuntėjo el. pašto adresas – tai adresas, kuris nurodomas el. laiško laukelyje „Nuo“, o gavėjo el. pašto adresas – tai adresas, kuris nurodomas el. laiško laukelyje „Kam“. Dažniausiai el. laiško siuntėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo, tačiau pasitaiko atvejų, kai kas nors gali norėti išsiųsti el. laišką keliems žmonėms arba kai kas nors gali norėti persiųsti gautą el. laišką kitam asmeniui.

Kas yra siuntėjo tapatybė?

Siuntėjo tapatybė – tai el. pašto adresas, pagal kurį nustatomas el. pašto siuntėjas. Siuntėjo tapatybė naudojama siekiant nustatyti, kas siunčia elektroninį laišką ir kaip jis turėtų būti nukreiptas.

Kas yra el. laiško siuntėjas?

Elektroninio laiško siuntėjas yra asmuo, kuris siunčia elektroninį laišką.

Parašykite komentarą